Björn

Klinikchef / Leg. Veterinär

Utbildning
Veterinärexamen Uppsala.
Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.

Veterinärmedicinska intresseområden
Bilddiagnostik som innefattar ultraljud, röntgen, datortomografi och magnetresonans. Andra områden är hjärt- och lungsjukdomar, internmedicin samt reproduktion.

Bakgrund
Björn började på Blå Stjärnan 1990 och han har tidigare arbetat på djursjukhuset i Skara. Björn arbetar i huvudsak med intermedicin, kardiologi, reproduktion, röntgen och ultraljud. Han har genom medverkan på flertalet internationella veterinärkongresser och vistelser på universitetskliniker i USA och England vidareutbildat sig inom dessa områden.

Björn tycker att det bästa med veterinäryrket är den dagliga kontakten med djur och djurägare. Arbetet med medicinska fall och ultraljudsundersökningar gör arbetet till en omväxlande och stimulerande utmaning varje dag.