Carolina

Leg. Veterinär

Utbildning
Veterinärexamen The Royal (Dick) School of Veterinary Studies, University of Edinburgh.

Veterinärmedicinska intresseområden
Akutvård, mjukdelskirurgi och exotiska djur.

Bakgrund
Innan Carolina började på Blå Stjärnans Djursjukhus har hon jobbat på en smådjursklinik i Edinburgh.