Hanna

Hanna Flodr.jpg

Leg. Veterinär

Utbildning
Veterinärexamen vid The Royal Veterinary College of London.
Aspirant på Steg 1 specialisering i hundens och kattens sjukdomar.

Veterinärmedicinska intresseområden
Mjukdelskirurgi och akutmedicin.

Bakgrund
Hanna tog examen 2007 från Royal Veterinary Collage of London. Därefter har hon jobbat på olika kliniker, av varierande storlek, i både USA och Sverige.
Hanna började på Blå Stjärnan 2015 och jobbar numera främst med internmedicin, med speciellt fokus på kattmedicin och diabetes. Hon är även intresserad av akut- och mjukdelskirurgi. Hanna stöttar också både vårt kundcentrum och våra kunder med veterinärmedicinsk rådgivning.
Hemma finns burmakatten Hedwig, som helst skulle tillbringa hela dagen med att sova på mattes huvud.