Jenny

Leg. Veterinär

Utbildning
Veterinärexamen Uppsala
Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Bakgrund
Jenny har arbetat på Blå Stjärnan i snart tjugofem år. Hon har som veterinär arbetat med alla djur, från hästar till möss, och fascineras av varje arts finurliga lösningar på sina livsfunktioner. Jenny jobbar mycket på Blå Stjärnans exotiska avdelning, en avdelning som är specialiserad på vård av små däggdjur, fåglar och reptiler.

Hon tycker att det är oerhört stimulerande att arbeta med något som hon älskar och det tillsammans med engagerade djurägare och proffsiga kollegor. Det viktigaste med jobbet är att alltid sätta djurets bästa i första rummet och att så långt som möjligt ligga steget före för att upptäcka sjukdomar och problem i tid och kunna följa djuret genom livet.