Lars

Leg. Veterinär

Utbildning
Veterinärexamen Köpenhamns Universitet, Danmark.
Biomedicinsk inriktning. Artikel baserad på masteruppsats publicerad som 1:a författare i microRNA journal, Bentham Science Publishers.

Veterinärmedicinska intresseområden
Lars försöker hålla en bred profil som allmänveterinär, men onkologi är lite extra spännande.

Bakgrund
Lars har tidigare arbetat som veterinär på Blå Stjärnan i Borås. Innan studierna har han bland annat jobbat i Göteborgs hamn och inom äldrevården. Lars har en stor förkärlek till berg (att gå uppför på sommaren, och åka nerför på vintern) och dykning, men lägger all ledig tid och kvarvarande energi på familjen.