Marika

Steg 2 specialist Oftalmologi/Leg. Veterinär

Utbildning
Veterinärexamen Uppsala.
Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
Steg 2 specialist Oftalmologi.
Auktoriserad ögonlysare.

Veterinärmedicinska intresseområden
Ögonsjukdomar och mjukdelskirurgi.

Bakgrund
Marika började på Blå Stjärnan 2007. Hon genomgår vidareutbildning för specialist steg 2 i oftalmologi (ögonsjukdomar).