Stina

Stina Warg.jpg

Leg. Veterinär

Utbildning
Veterinärexamen Uppsala.
Aspirant på steg 1 specialisering i hundens och kattens sjukdomar.

Veterinärmedicinska intresseområden
Katter ligger Stina extra varmt om hjärtat varför hon gärna arbetar med dem och deras sjukdomar men också med beteendeproblem hos katter. Utöver detta är mjukdelskirurgi ett särskilt intresseområde.

Bakgrund
Stina har sina rötter i Umeå och arbetade under studietiden, samt efter avslutad veterinärutbildning (2012), på Djurkliniken i Umeå. Därefter pendlade hon till Örnsköldsvik och Reginas Veterinärklinik innan flytt till Göteborg och Blå Stjärnans Djursjukhus 2014.