Vahid

Vahid Sarraf.jpg

Leg. Veterinär

Utbildning
Veterinärexamen Uppsala.
Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.

Veterinärmedicinska intresseområden
Mjukdelskirurgi, oralkirurgi, neurokirurgi och ortopedi.

Bakgrund
Vahid har arbetat på Blå Stjärnan sedan 2005 och hans specialintresse är kirurgi. Här på Blå Stjärnan arbetar han huvudsakligen med mjukdelskirurgi, ryggkirurgi och ortopedi. Vahid har även vidareutbildat sig inom tand och arbetar också med tandsjukdomar och oralkirurgi.