Efter besöket

Efter besöket ger veterinären individuella råd för just ditt djur. Vi försöker alltid komplettera de muntliga diskussionerna med skriftliga hemgångsråd.

Att tänka på vid hemgång

Det är viktigt att mediciner som smärtstillande, antiinflammatoriskt, antibiotika doseras i rätt intervall efter besöket. För kort intervall kan orsaka en överdosering och för långt intervall utan smärtstillande kan orsaka onödig ökning av smärta.
Läs råden som du fått medskickat noga och fråga oss om du är osäker.Visar ditt djur smärta genom att bita sig mot sitt bandage eller gips kan det ha glidit och orsakat skav som bör kontrolleras.

Sår som vätskar sig, rodnar eller svullnar samt operationssår där stygnen lossnar för tidigt bör kontrolleras. Krage är den viktigaste åtgärden för att förhindra infektion i rena operationssår och minska förskrivning av antibiotika.

När krage rekommenderas finns det skäl till detta. Stygn, bandage, gips eller en fastsydd sond behöver skyddas från slickande eller vassa tänder.

Håll koll på aptit, urinering, avföring och kroppstemperatur. För att kontrollera kroppstemperaturen måste du använda en termometer!