Vaccination kanin

Vi har på senare år haft flera utbrott av kaningulsot i Göteborg med omnejd. Vi rekommenderar alla kaniner, oavsett om de lever inomhus eller utomhus, att vaccinera sig då sjukdomarna oftast har dödlig utgång.

 

Om vaccinering
Vaccination kan ske från 5 veckors ålder. Om kaninmamman är vaccinerad så rekommenderas vaccination från 7 veckors ålder. Nobivac myxo-RHD plus immuniserar mot både RHDV (kaningulsot) 1 & 2 samt myxomatos (kaninpest). För att upprätthålla immunisering rekommenderas vaccination en gång per år. Vår exotiska avdelning har vaccinet på lager. För att boka en tid ringer ni lättast vår kundservice, dagtid 07.00-21.00 på tel: 031-65 35 00.

För mer information angående gulsot: http://www.sva.se/djurhalsa/andra-djurslag/kanin-sjukdomar/kaningulsot

Vad är kaningulsot?
Kaningulsot kallas också kaninhemorragisk sjukdom och orsakas av ett calicivirus. Sjukdomen ger allvarliga leverskador, nästan alltid med dödlig utgång. Ofta avlider kaninen plötsligt, utan föregående symptom. Ibland ses blodigt sekret eller skum från nos och andra kroppsöppningar, kaninen kan ha hög feber (över 40 grader), ha svårt att andas eller uppvisa neurologiska störningar.  

Hur sprids kaningulsot?
På flera olika sätt: vid direktkontakt mellan djur (vilda eller tamkaniner), men också indirekt, via infekterat material som avföring, blod, saliv och urin. Insekter kan också sprida viruset och i många länder är sjukdomsutbrotten direkt relaterade till årstidsvariationer av mygg eller knott.

Eftersom viruset har mycket stark överlevnadsförmåga utanför värddjuren kan det lätt överföras av utrustning, färskt gräs, hö, foder, kläder och skor som är förorenade med till exempel avföring eller kaninhår. Kadaver från kaniner som dött av gulsot ute i fält kan vara smittbärande i mer än tre månader.

Vad är skillnaden på den gamla och nya varianten av kaningulsot?
RHDV1, den klassiska varianten, är så gott som alltid dödlig och ger ett mycket snabbt insjuknande. Eftersom smittade kaniner avlider så snabbt hinner ofta inte viruset spridas så långt, och smittspridningen har därför bromsats något. Kaninungar under 2 månaders ålder verkar vara resistenta och blir inte sjuka (men kan fortfarande vara smittobärare). Väl fungerande vaccin har funnits sedan länge mot RHDV1.

RHDV2 har i allmänhet ett mer utdraget sjukdomsförlopp, dödligheten kan vara något lägre och sjukdomen kan även ses hos unga kaniner mindre än fyra veckor gamla. Det innebär att fler kaniner överlever och kan fungera som smittspridare. Denna nya variant av viruset har därför hunnit spridas mycket snabbare. I vissa länder har den helt tagit över och RHDV1 påträffas sällan längre.

Är kaningulsot samma sak som kaninpest (myxomatos)?
Nej, de två sjukdomarna är orsakade av olika typer av virus. Kaninpest har ett långsammare sjukdomsförlopp och är mindre dödlig än kaningulsot, men är fortfarande en allvarlig sjukdom. Hotet från kaninpest har inte förändrats och kräver vaccination på samma sätt som tidigare.

Hur bokar jag tid för vaccination av min kanin?
Vänligen ring 031-65 35 00 för att boka tid. 


Är gulsot det enda som kan leda till plötsligt dödsfall hos kaniner?
Tyvärr inte! Följande är exempel på tillstånd som kan leda till att kaniner dör mycket snabbt:
- Kaningulsot
- Magsäcksdilatation eller annat stopp i magtarmkanalen
- Bakterieöverväxt i tarmen på unga kaniner (enterotoxemi)
- Urinstopp
- Värmeslag
- Perforerande magsår
- Blodförgiftning pga bakterier (sepsis)
- Förgiftningar allmänt
- Hjärtsvikt
Utmaningen för vårdinrättningar ligger naturligtvis att göra skillnad på dessa tillstånd så att rätt åtgärd och behandling kan sättas in.

 

< Tillbaka

 

-->