Akupunktur

 

Akupunktur används för att lindra smärta och behandla vissa sjukdomstillstånd och används som kombinationsbehandling till annan behandling. Tunna, sterila engångsnålar sätts in i särskilda akupunkturpunkter belägna i muskulatur, senor och bindväv.

Exempel på tillstånd där akupunktur anses ha en god effekt är muskel- och ledsmärtor, överbelastningssmärtor samt smärtor efter postoperativa ingrepp. Akupunktur påverkar det kroppsegna systemet att hämma smärta.