Balans- och koordinationsträning

Balansen påverkas vid många olika sjukdomstillstånd och skador och är en mycket viktig förmåga för att klara rörelser. Vid neurologiska skador, som t.ex diskbråck, är sjukgymnastik med balansträning en viktig del.