Diabetes

Diabetes är en sjukdom som blir allt vanligare hos våra husdjur. Typiska symptom är ökad törst och urinering samt viktnedgång. Diagnosen är relativt enkel att ställa med hjälp av blodprov. Behandlingen, som bl.a. består av dagliga insulininjektioner och ändrade kostvanor, kräver kontinuitet och noga kontroller.

Om din hund eller katt drabbas av diabetes kommer du högst troligt att få träffa personal ur vårt diabetesteam. Gruppen, som består av flera veterinärer och djursjukskötare med specialintresse för sjukdomen, har poliklinisk mottagning en gång per vecka och hjälper däremellan till med utredning och behandling av inneliggande diabetespatienter samt sköter uppföljning via telefon och e-mail. För att underlätta inställningen av rätt insulindos, lär sig ägaren ofta att själv mäta sitt husdjurs blodsocker hemma genom att ta ett enkelt blodprov från ett litet blodkärl i djurets mun eller öra.

Efter kontakt till diabetesgruppen kan man sedan bestämma hur man ska reglera insulindosen, för att förbättra djurets mående. Med rätt behandling kan vissa djur, framför allt katter (men även vissa tikar), bli friska från sin diabetes.