Förebyggande träning

Genom att träna förebyggande med din hund minskar du risken för skador och bibehåller den funktionella förmågan längre. Träningen anpassas efter ditt djurs förmåga och arbetsuppgifter och med hjälp av olika övningar tränar och utvecklar vi hundens färdigheter. Vi tränar bland annat balans- och koordinationsförmågan samt muskelstärkande träning i vatten och på land.