Full aktivitet bakom dörrarna

Vi har gemensamt väntrum för alla typer av patienter, om det händer beror det antingen på att den patienten har en bokad tid eller att patienten bedöms att vara i ett mer akut tillstånd.

Antalet patienter på akutmottagningen varierar och det är tyvärr svårt att ange en exakt väntetid.

Blå Stjärnans Djursjukhus har veterinärer och omvårdnadspersonal på plats dygnet runt, årets alla dagar. Hit kommer oplanerade såväl som remitterade akutbesök från hela Västsverige.

I väntrummet kan det upplevas som lugnt, samtidigt som det inne i kliniken är full aktivitet. Beroende på vad våra patienter behöver för vård kan väntetiderna också variera.

Om ditt djur blir sämre medan du väntar är det viktigt att du själv tar kontakt med personalen i receptionen.

När receptionen är obemannad – använd telefonen på receptionsdisken, den är direktkopplad till en sköterska.