Går andra före dig på akuten?

När du kommer med ditt djur på ett akut besök till Blå Stjärnan görs en första kort bedömning av hur allvarligt det medicinska läget är. Det kallas triage och triagering och förekommer till exempel på olycksplatser och akutmottagningar för människor också.
– Det är för att vi inte ska missa de allra sjukaste djuren, de som har livshotande sjukdomar eller skador och inte kan vänta på vård, berättar leg. djursjukskötaren Annika Lindström.

Alldeles i anslutning till väntrummet finns triagerummet. Där görs en första kontroll av hur ditt djur mår. Hundar triageras ibland direkt i väntrummet. Personalen kontrollerar allmäntillstånd, andning, puls, slemhinnornas färg, känner i befogade fall igenom buken och urinblåsan, i vissa fall tas tempen. Husse eller matte får svara på frågor om vad som hänt, hur länge djuret varit dåligt, om det behandlas med mediciner och så vidare.

– När vi triagerar får patienten en färgkod som anger hur allvarligt det medicinska läget är. Det finns flera nivåer. Rött betyder att djuret behöver omedelbar hjälp och blå kod att det inte behöver en akut åtgärd. Då utför vi behandlingen i mån av tid. Om du och din granne i väntsoffan bedöms i samma triage-kategori är det turordning som gäller. Då får den som kom först också hjälp först, förklarar Annika Lindström.

Rättvist
Om djuret till exempel har ätit råttgift, som är livshotande, måste det få hjälp snabbast möjligt med att kräkas. Har det brutit ett ben så är det förstås också akut, men inte livshotande, och då kan du få vänta en stund ifall det finns allvarligare fall som behöver gå före.

13 april 2022 (366).JPG

– Om du inte vet vad som har hänt kan det kanske verka konstigt, svårt att förstå och orättvist att en hund som ser pigg och glad ut får gå direkt in till veterinären när ditt eget djur som har ont får vänta. Eftersom patienterna är skyddade av sekretess kan vi inte berätta för övriga varför de får vänta. Men vi lovar dig – ingen blir orättvist behandlad och det är alltid medicinska bedömningar som avgör turordningen. säger Annika Lindström.

Sen då?
När ditt djur har undersökts på nytt och mer noggrant av en veterinär finns flera alternativ som kan vara aktuella:

 • Det läggs in på intensivvårdsavdelningen, IVA, för övervakning och vidare utredning och behandling.
 • Det opereras direkt.
 • Det blir inskrivet på någon av Blå Stjärnans vårdavdelningar för medicin, kirurgi, exotiska djur eller på infektionsavdelningen (om det är en misstänkt smittsam sjukdom). Där utreds och behandlas djuret vidare.
 • Djuret är inte så sjukt att det behöver skrivas in för vård men får komma på ett återbesök och du får en ny tid hos veterinär senare.
 • Veterinären ställer en diagnos, djuret behandlas och kan gå hem.

Hundar, katter och andra smådjur som läggs in har skilda avdelningar för att inte störas av varandra.

Tips inför akutbesöket

 • Om ditt djur behandlas med några mediciner ta gärna med förpackningarna eller skriv ner på en lista om du inte fått medicinerna hos Blå Stjärnan.
 • Ta med försäkringsbrevet om ditt djur är försäkrat.
 • Säg till personalen om ditt djur blir sämre medan ni väntar i väntrummet.
 • Vänta inte med att söka vård för en katt som inte äter. Det är farligt för den att vara utan mat en längre tid, speciellt om katten är överviktig.
 • Ring gärna till Blå Stjärnan och konsultera oss om du är osäker på om ditt djur behöver akut vård.
 • Blå Stjärnan har öppet dygnet runt, årets alla dagar. Det finns alltid råd och hjälp att få.