Träning inför veterinärbesök

Träna hantering hemma, så att hunden lär sig att känna igen ”momentet”.

Börja på ett enkelt sätt, skapa en känsla av att frivillighet, du kan ha hunden i kopplet så den inte går iväg men den skall inte känna sig fasthållen utan vilja vara kvar på plats av fri vilja. Så småningom vill man nå en nivå där ni även kan hålla ”fast” hunden men det skall fortsatt vara en känsla av trygghet hos dig. Tänk på att hundar har integritet precis som vi människor och därför kan något som är en enkel grej för en hund vara som ett övergrepp för en annan hund.Lägg kravnivån lågt och belöna ofta med sådant som hunden gillar oavsett om det är godis, mat eller lek.
Tänk på samma sätt som när ni tränar sitt eller ligg men ni byter ut momenten till lyfta örat, tassen, lyfta på läppen mm.

Läs på om Lugnande signaler som Turid Rugaas har skrivit om, ju bättre vi kan läsa våra hundar desto mer stöd blir vi i hundens ögon och det skapar samhörighet vilket i sig ger trygghet.

När hunden är bekväm med att ni i den närmaste familjen gör det går ni vidare och ber någon hunden känner, men inte lika väl som familjen, utföra samma moment. Nästa steg för hunden är att helt okända människor utför momenten men ni är kvar på en trygg plats och ägaren finns där vid hunden och stöttar den. Kom ihåg det skall aldrig innebära obehag för då får träningen rakt motsatt effekt.

Tänk på att sänka kravnivån varenda gång ni gör personen ”svårare”. Ett första steg kan till exempel vara att en person kommer och ställer sig vid sidan av hunden och att den personen står med sin sida mot hunden, det vill säga, utgör så litet hot som möjligt. Om ni uppfattar att hunden är obekväm har ni gått för fort fram.

Här ovan är en bild på en klart obekväm hund.

 

Jämfört med detta uttryck.

 

Det finns massa olika filmer på Youtube om frivillig hantering om man vill få inspiration till att träna sin hund att själv kunna styra hanteringen genom en start- och stoppknapp. Detta är väldigt effektivt på de hundar som är mer obekväma i hantering.

Träna på att lyfta upp hunden på bord eller liknande, har man en stor hund kan man träna den på att gå upp på en sten eller annan upphöjning så att den lär sig kommandot och är bekväm i det.

Tänk också på att det går utmärkt i ”vanliga” tider att åka ner till en klinik och bara vara i väntrummet eller höra med personalen om det går bra att komma in på ett rum, och upp på ett bord och få belöning. Ju fler saker som hunden känner igen desto lättare är det för den att hantera besöket även om det kan komma att innebära ett visst mått av obehag.

Det kan också vara en bra sak att ha tränat hunden på att bära munkorg, då blir också det ett välkänt moment och personen som skall hantera hunden kan agera på ett lugnare sätt då det inte finns någon riska att bli biten hur osäker hunden än är.

Under besöket på klinik eller djursjukhus, tänk på att försöka att inte överföra din nervositet på hunden. Klappa den med långsamma rörelser, ta ett djupt andetag, slappna av i axlarna, hundarna är väldigt duktiga på att läsa av vårt kroppsspråk.
Även om du tycker synd om din hund, signalera att du ser att den är obekväm men du finns där och ni kommer att fixa det här tillsammans.

Tala gärna om för oss som personal om ni har tränat på ett visst sätt, om det går att applicera det i undersökningen gör vi det mer än gärna, men vi vet inte om hur du vill ha det om du inte uttrycker det. Det ligger i allas intresse att göra upplevelsen så hanterbar som möjligt.