Hud

13 april 2022 (300).JPG

På vår hudavdelning utförs olika typer av undersökningar för att fastställa rätt diagnos och behandling av hudbesvär. Det är både hundar och katter som drabbas.

Vår personal jobbar i team med veterinär och leg djursjukskötare som tillsammans med er ägare tar utförliga anamnes (sjukdomshistoria). För att utreda hudåkommorna tar vi hjälp av till exempel skrapprov, cytologi/odlingar från misstänkta infektioner eller gör intradermala allergitester i olika steg av en större eller mindre hudutredning.

Tänk på att komma väl förbered med ditt djurs sjukdomshistoria till vår hudavdelning. För komma till rätt diagnos krävs ofta ett stort detektivarbete där du är djurets röst som kan berätta om symtomen.