Kardiologi

På Blå Stjärnans Djursjukhus har vi lång erfarenhet av diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar hos hund och katt. Vi kan också erbjuda specialundersökningar i form av hjärtultraljud och 24-timmars EKG. Vi utför också screening inför avel på hund & kattraser där det är avelsprogram

Hundar kan drabbas av klaffproblem, hjärtmuskelproblem och medfödda hjärtsjukdomar. Vid medfödda hjärtfel och förvärvade klaffskador kan veterinären som regel hitta blåsljud vid undersökning. Däremot hör man oftast inget blåsljud vid hjärtmuskelsjukdom.

EKG

För att studera hundar och katter som har rytmstörningar krävs EKG-undersökning. Vi har möjlighet att göra vanligt EKG (registrering under några minuter), kontinuerlig EKG-övervakning på inneliggande djur, eller så kallad Holter-EKG/24-timmars registrering. Med hjälp av Holter-EKG kan vi lättare upptäcka vissa hjärtsjukdomar i ett tidigt skede och även lättare bedöma hur djuret svarar på behandling.

Hjärtultraljud

Med avancerad ultraljudsdiagnostik kan man bland annat bedöma hjärtats klaffar, göra flödesmätningar och mäta storlek på hjärtats olika kamrar. Ultraljudsundersökning är viktigt för diagnostik av alla hjärtsjukdomar hos hund och katt. Undersökningsmetoden gör att man kan följa hundens värden för att se hur sjukdomen utvecklas och övervaka behandlingsresultat. Ultraljud används också för att hjärtundersöka vissa raser inför avel.

Endokardos (degenerativ klaffsjukdom, myxomatös mitralisklaffsdenegration)

Degenerativ klaffsjukdom är den vanligaste hjärtsjukdomen hos hund och står för 70 % av hjärtsjukdomar hos hund. Den drabbar för det mesta små raser som Cavalier King Charles spaniel, Tax och Pudel, men alla raser kan drabbas. Sjukdomen är genetisk betingat, men har en komplicerad arvsgång. Det har funnits ett avelsprogram under flera år i Sverige på bland annat Cavalier King Charles Spaniel. Sjukdomen innebär oftast att klaffen mellan vänster kammare och förmak läcker så att blodflödet ut i kroppen minskar medan lungcirkulationen får en ökad belastning. På sikt medför detta att vätska kvarhålls i blodbanan och lungtrycket ökar, vilket till slut kan ge vätskebildning i lungorna. Hos hunden ser man då sämre ork, hosta och ansträngd andning. De flesta fall kan behandlas framgångsrikt med en kombination av olika mediciner.

Dilaterad kardiomyopati (DCM)

Dilaterad kardiomyopati är den vanligaste formen för hjärtmuskelsjukdom hos hund. Detta är en sjukdom som innebär att hjärtat förstoras och att sammandragnings-förmågan minskar på grund av en svaghet i hjärtmuskulaturen. Sjukdomen är särskilt vanlig hos stora raser som Grand Danois, Leonberger, New Foundland, Irländsk Varghund och Doggraser. Det finns stora variationer mellan raserna. DCM diagnosticeras i första hand med ultraljudsundersökning, där man studerar hjärtats sammandragningsförmåga. Två former som särskiljer sig något är kardiomyopati hos Boxer och Dobermann som utmärks av rytmstörningar. Hundarna kan visa olika symptom som trötthet, ansträngd andning, ökad bukomfång till följd av vätskeutträde i bukhålan och viktförlust. Ibland ses även svimningsanfall och det är en ökad risk för plötsliga dödsfall.

Hypertrofisk cardiomyopati (HCMP)

Hos katt är de vanligaste hjärtsjukdomarna sådana som drabbar hjärtmuskeln. Det finns flera olika hjärtmuskelsjukdomar, vanligast  förekommande är Hypertrofisk Cardiomyopati (HCMP). Då ses en förtjockad hjärtmuskel och en vänsterkammare med liten inre dimension. När sjukdomen utvecklas får man ett förstorat vänster förmak. Ibland ses det liknande förändringar på hjärtat hos katt sekundärt vid högt blodtryck eller en överaktivitet i sköldkörteln (hypertyreos). Orsaken till HCMP är som regel okänd hos katt, hos människor uppträder sjukdomen familjärt och är till 90 % en genetisk defekt.

Symptombilden hos katt med vänstersidig hjärtsvikt och lungödem är oro och hög andningsfrekvens samt ansträngd andning som ibland visar sig som att katten andas med öppen mun. Katter med hjärtsvikt har inte hosta. Sjukdomen kan bryta ut i alla åldrar men är vanligast hos katter från 1 – 5 års ålder. Katter med hjärtsjukdom kan få besvär och gå i hjärtsvikt efter en narkos. Några katter blir onormalt trötta och andfådda efter lek eller annan aktivitet. En annan möjlig inledning på sjukdomen kan vara en plötslig hälta eller förlamning på ett eller båda bakben, detta ses om katten fått en blodpropp. Katten visar då oro och ofta kraftiga smärtsymptom.

Vid undersökning på klinik kan man ibland höra ett blåsljud. Diagnostik för att studera det sjuka hjärtat hos katt är i första hand ultraljud och röntgen.