Kastrering

Kastrering av hanhund

Vid en kastration av en hanhund tas testiklarna bort. Operationen utförs av en kirurg på vår operationsavdelning i full narkos, övervakad av en leg djurjsukskötare med narkoskompetens. Hunden är smärtlindrad kontinuerligt under och efter ingreppet.

I de flesta fall kräver inte ingreppet utvändiga stygn i huden, utan huden limmas istället. Både med eller utan utvändiga stygn i huden innebär operationen att hunden har krage på sig i 10-14 dagar efter ingreppet medan operationssåret läker.

En kastrerad hanhund har lättare att gå upp i vikt. Våra kostrådgivare kan rekommendera lämplig kost för att förhindra detta.

 

Kastrering av tik

Vid kastrering av en tik tas äggstockar och ev. livmoder bort. Operationen utförs av kirurg på vår operationsavdelning i full narkos under övervakning av legitimerad djursjukskötare med narkoskompetens. Hunden är smärtlindrad kontinuerligt under och efter ingreppet.

Vi utför även laparoskopisk kastrering av tik där enbart äggstockarna avlägsnas. Denna så kallade titthålsteknik innebär mindre sår och därmed kortare återhämtning och mindre risk för komplikationer efter operationen.

Eftersom äggstockarna avlägsnas försvinner det hormonpåslag som annars kan leda till utveckling av livmodersinflammation. Även juvertumörer utvecklas under hormonell påverkan. Därmed minskas risken markant för utveckling av juvertumörer om kastrering görs före första löpet och till viss del även om kastrering görs före andra löpet. På grund av hormonförändringarna i kroppen kan många tikar få lättare att gå upp i vikt och pälskvalitén kan försämras (främst långhåriga raser). En del tikar kan bli urininkontinenta efter kastrering, detta går i de flesta fall att behandla genom medicinering.

Efter operationen behöver tiken ha krage på sig i 10-12 dagar tills hudsåret har läkt. Beroende på om såret är sytt med stygn som behöver tas eller inte sker stygntagning efter 10-12 dagar. Under denna tid ska hunden ta det lugnt: kortare koppelpromenader för att kissa/bajsa. Vid öppen kirurgi är konvalescensen ungefär en månad innan upptrappning av motion kan starta, eftersom bukmuskulaturen måste få tid på sig att läka ihop. Konvalescensen är kortare vid titthålskirurgi eftersom såren är mindre.

 

Kastrering av hankatt

Vid en kastration av en hankatt tas testiklarna bort. Operationen utförs av en kirurg på vår operationsavdelning i full narkos, övervakad av en leg djursjukskötare med narkoskompetens. Katten är smärtlindrad kontinuerligt under och efter ingreppet. Om du önskar ID-märker vi gärna katten vid samma tillfälle. Vi värnar om kattens trygghet och då är ID-märkning viktig.

Det tar 10-14 dagar för såret att läka, och katten måste hållas inne under denna period. En krage förhindrar att han slickar på såret. Operationssåret är mycket litet och läker av sig självt under denna period.

En kastrerad hankatt har lättare att gå upp i vikt. Våra kostrådgivare kan rekommendera lämplig kost för att förhindra detta.

 

Kastrering honkatt

Vid kastrering av honkatt tas äggstockar och ev. livmoder bort.  Operationen utförs av kirurg på vår operationsavdelning i full narkos under övervakning av legitimerad djursjukskötare med narkoskompetens. Katten är smärtlindrad kontinuerligt under och efter ingreppet.

Eftersom äggstockarna avlägsnas försvinner det hormonpåslag som annars kan leda till utveckling av livmodersinflammation. Även juvertumörer utvecklas under hormonell påverkan. Därmed minskas risken markant för utveckling av juvertumörer om kastrering görs före 6 månaders ålder. På grund av hormonförändringarna i kroppen kan katten få lättare att gå upp i vikt efter kastreringen, varför ett foderbyte kan vara nödvändigt.

Efter operationen behöver katten ha krage på sig i 10-12 dagar tills hudsåret är läkt. Vanligen sys såret med stygn som inte behöver tas bort. Under den här tiden ska katten hållas inomhus och ta det lugnt.