Kirurgikliniken

På vår kirurgavdelning utförs alla typer av operationer, alltifrån enklare ingrepp till mer avancerad kirurgi såsom ortopedi, ögonkirurg, mjukdelskirurgi, käkkirurgi och thoraxkirurgi.

På vardagarna utförs planerad kirurgi, till exempel ingrepp i buk- och brösthåla och korsbandsoperationer. Men vi är också redo att dygnet runt söva och operera akut sjuka djur. Det kan röra sig om magomvridning, kejsarsnitt, brusten mjälte med mera.

Avdelningens legitimerade djursjuksköterskor har god kompetens inom anestesiologi och är vana att söva och övervaka svårt sjuka djur. Hos oss arbetar några av Sveriges mest erfarna kirurger när det kommer till ortopedi och avancerad mjukdelskirurgi.

Mjukdelskirurgi spänner över ett stort område, från kastreringar via ”titthålstekniker” som laparoskopi, till hjärtkirurgi och interventionell radiologi där avanderad bilddiagnostik gör kirurgin så minimalt invasiv som möjligt.

Många av våra operationer utförs på patienter som är remitterade hit från andra kliniker, då Blå Stjärnans Djursjukhus både har kunnandet och utrustningen att utföra avancerad kirurgi samt att övervaka narkoser på svårt sjuka djur. Vår operationsavdelning har utrustning för bland annat artroskopi, laparaskopi, kataraktoperationer, proteskirurgi, thoraxkirurgi och neurokirurgi. Vi förstärker smärtlindringen under operationer med nervblockader allt för att minimera smärtan och obehaget som en operation kan innebära för ditt djur. Efter operationstillfället får du som ägare stöd från klinikens team av veterinärer och sjukgymnaster samt råd för vård i hemmet.

Minimalinvasiv kirurgi
Vad är minimalinvasiv kirurgi?
Vid minimalinvasiv kirurgi sker operationen via små portaler (ca 6-12 mm långa), genom vilka både kameror samt instrument förs in. Med kamera kan man visualisera kroppshålorna, man får en bra överblick och förstoringen av bilden gör att kirurgen kan arbeta mer exakt. Även om inte alla ingrepp kan utföras helt laparoskopiskt/thorakoskopiskt kan en del ingrepp göras delvis med hjälp av denna teknik. Vid ett sådant ingrepp vidgas en av portalerna så pass mycket att det aktuella organet, tex livmoder eller tarmar kan tas ut på utsidan. På så vis ökar antalet ingrepp som är möjliga att utföra med minimalinvasiv teknik.

Minimalinvasiv kirurgi kan inte bara användas för kirurgisk behandling av specifika sjukdomar, den är också ett mycket användbart verktyg för att ta vävnadsprover (biopsier) av utmärkt kvalitet. Biopsisvaren kan hjälpa oss att avgöra hur man ska fortsätta behandlingen av patienten utan att vi orsakar stor vävnadsskada vid provtagningen, vilket därmed ger mindre smärta för patienten.

Vilka patienter gynnas av en minimalinvasiv teknik?
Minimalinvasiva tekniker kan utföras på i princip alla patienter så länge de är i kondition att klara av en anestesi och såvida inga andra absoluta kontraindikationer, som tex dräktighet, föreligger. Laparoskopi/thorakoskopi kan utföras säkert på patienter ned till en kroppsvikt på 2 kg, men vinsten med en sådan teknik måste vägas emot riskerna i varje enskilt fall.

Studier har visat att djur har en lägre postoperativ smärta efter minimalinvasiv kirurgi jämfört med vid traditionell öppen kirurgi. Detta innebär att de flesta minimalinvasiva ingrepp kan utföras polikliniskt, vilket är speciellt gynnsamt för patienter som blir stressade i sjukhusmiljön. En annan positiv fördel är färre antal postoperativa sårkomplikationer vid minimalinvasiv kirurgi.

Vad är viktig innan ett minimalinvasivt ingrepp?
Som vid alla kirurgiska ingrepp är det mycket viktigt att patienten har utretts ordentligt för att avgöra om ett minimalt ingrepp kan vara ett alternativ eller inte. Bilddiagnostikavdelningen på Blå Stjärnans Djursjukhus är bland annat utrustad med toppmodernt ultraljud och en datortomograf av hög kvalitet. Båda diagnosmetoderna är till stor hjälp för att kunna diagnostisera sjukdomar i mag-tarm- eller urogenitalsystemet, liksom sjukdomar i andra organ i buken. Även gällande brösthålan är båda metoderna till stor hjälp; där för att diagnostisera sjukdomar i hjärta, kärl och lungor.

Vad är det för eftervård efter ett minimalinvasivt ingrepp?
Normalt återhämtar sig patienten snabbare än efter traditionell öppen kirurgi, men även minimal teknik innebär att djuret genomgått ett kirurgisk ingrepp. Därför krävs vila postoperativt samt att såren måste skyddas fram till stygntagning efter 10-12 dagar.

Vad finns det för risker och vilka komplikationer kan uppstå efter ett minimalinvasivt ingrepp?
Riskerna efter denna typ av ingrepp är desamma som vid traditionell kirurgi. Enligt litteraturen är dock förekomsten av postoperativa infektioner och andra sårkomplikationer lägre än vid traditionell kirurgi. I de fall kirurgen av olika anledningar inte kan fullfölja ingreppet via laparoskopi eller thorakoskopi finns alltid möjligheten att konvertera till öppen kirurgi.