När ska jag söka akut?

Blir ni ändå osäkra så kontakta First vet eller Agria vårdguide i fösta hand. Tänk på att vi på kvällar och nätter ofta har en hög belastning och det kan vara svårt att komma fram på vår telefon.
Förbered dig inför besöket genom att kontrollera dina försäkringsvillkor.
Observera att det kan bli långa väntetider hos oss.

Akut omhändertagande

Nedan är exempel på tillstånd som kan kräva akut omhändertagande oavsett tid på dygnet

 • Andnöd
 • Påkörd
 • Attackerad av hundar eller vilt djur
 • Fall från hög höjd
 • Problem med förlossning
 • Känt intag av giftig substans
 • Upprepade eller långvariga kramptillstånd
 • Kollaps eller förlust av medvetandet
 • Oförmåga att kissa
 • Stora blodförluster, yttre eller inre
 • Ormbett
 • Kraftiga kräkningar eller diarré med nedsatt allmäntillstånd
 • Sårskador
 • Ögonskador
 • Förlamning
 • Kraftigt påverkat allmäntillstånd
 • Frakturer med synliga skelettdelar eller sår vid frakturen

Mindre akut omhändertagande

Tillstånden nedan är åkommor där det är viktigt att söka vård snabbt men som inte behöver komma in på natten

 • Pågående förluster med tilltagande uttorkning kräkning och diarré
 • Akut hälta
 • Feber
 • Matvägran
 • Måttlig smärta
 • Kraftigt ökad törst
 • Ögonbekymmer med milda symtom
 • Mindre sårskador
 • Analsäcksinflammation

Ej akut omhändertagande

Nedan är exempel på tillstånd som kan vänta tills det blir vardag om det skulle ske på jourtid (helg, kväll, natt)

 • Klobrott
 • Böld
 • Fästingbett/insektsbett
 • Tandrelaterade problem inklusive frakturer
 • Hot Spot/hudinfektion

Utredningar eller sjukdomar som varit länge

På en akutmottagning har vi endast möjlighet att utreda de mest akuta tillstånden. En utredning av ett kroniskt sjukdomstillstånd är inte möjlig. Det beror på att vi behöver ta hand om patienter som har livshotande tillstånd. Vi har inte heller tillgång till diagnostiska metoder på helger som kan föra utredningen framåt.

Därför är det viktigt att du söker planerad vård för kroniska tillstånd innan det blir allvarligt.

Exempel på utredningar som görs på planerad tid

 • Klådutredning och hudförändringar.
 • Utredning kramper – vid status epilepticus och klusteranfall skall akutvård sökas.
 • Långvariga bekymmer med kräkning/diarré.
 • Hälta med gott allmäntillstånd.
 • Hudtumörer.
 • Dålig aptit eller viktnedgång.
 • Ändrat beteende.
 • Ospecifik smärta.