Ortopedicentrum

På Blå Stjärnans Djursjukhus har vi flera veterinärer som specialiserat sig inom ortopedi. Ortopederna arbetar på operationsavdelningen och vår kirpol mottagning, där vi tar emot många patienter som haltar.

På operationsavdelningen finns operationssalar som uteslutande används för ortopediska ingrepp. De vanligaste operationerna är diverse frakturer, korsbandsskador, patellaluxationer, höftledsproblem, diskbråck, ledbandsskador samt en mängd olika unika traumatiska skador som kan uppkomma. Dessa operationer är avancerade och kräver ofta en längre narkos. Vid flera av operationerna krävs det två veterinärer för att kunna utföra ingreppen och vid alla typer av ortopediska ingrepp är vi noga med att ge adekvat smärtlindring både under före under och efter narkosen.

På Blå Stjärnan erbjuder vi rehabilitering och friskvård, bland annat efter ortopediska ingrepp. Vårt rehabteam består av legitimerade sjukgymnaster som arbetar tillsammans med våra veterinärer.

Scandi Orthopedics
Vi samarbetar med Scandi Orthopedics som tillverkar hjälpmedel som till exempel ortoser.