Tand

Vår tandklinik är modernt utrustad med instrument, digital tandröntgen och avancerad övervakningsutrustning för narkos. På kliniken utför vi alla ingrepp och typer av behandlingar gällande tänder och munhålan.

Från enklare ingrepp som avlägsnande av tandsten med ultraljud och efterföljande polering, PTR (professionell tandrengöring), till bettregleringar, enklare och mer avancerade kirurgiska extraktioner, TR (tandresorptionsbehandlingar), rotfyllningar och fixering av käkfrakturer.

På tandkliniken arbetar veterinärer och legitimerade djursjukskötare med kompetens inom odontologi (läran om tänder och deras sjukdomar). Vi får många remitterade patienter till oss för rotfyllningar och tandregleringar men även de som är äldre och behöver särskild uppmärksamhet före och efter en narkos då de har hjärtproblem, njurskador eller andra kroniska sjukdomar som ställer stora krav på narkosen under tandingreppen.

Våra tandveterinärer behandlar även traumatiska skador som till exempel käkfrakturer. På djursjukhuset finns datortomograf/CT som hjälper oss att snabbt komma fram till rätt diagnos och behandlingsmetod.