Triage

Efter att du anmält dig i receptionen så gör en sköterska en första bedömning av ditt djur. Vi arbetar med triage som är en förstahandsbedömning av vårdbehovet i akuta fall. Det innebär att omhändertagandet på vår akutmottagning sker utifrån hur sjukt eller skadat ditt djur bedöms vara.

En sköterska kommer att ställa frågor till dig om ditt djur och göra en första klinisk bedömning. Utifrån denna tilldelas patienten en färgkod, röd innebär direkt omhändertagande och blå utan begränsning på väntetid. Vid samma färgkod så behandlas djuren i den turordning som de kom till akuten.