Donationer och arv

Gåvor i form av arv och donationer är väldigt viktiga bidrag till vår verksamhet. De gör det möjligt för oss att kunna erbjuda hög service dygnet runt, året runt.

 

En del gåvor är generella, men många av våra gåvogivare anger själva vilket ändamål de vill att pengarna ska gå till. Man kan exempelvis önska att pengarna doneras till ett specifikt djurslag, en särskild del av djursjukhusets verksamhet eller till en av Blå Stjärnans fonder. Vill du donera eller testamentera en gåva till Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Västra Götaland görs detta till Bankgiro 5934-8003. Vill du donera till en särskild fond anger du fondens namn.

Stöd Vårdfonden Göteborg
Fonden består av erhållna gåvor från privatpersoner och Svenska Blå Stjärnan. Inom fonden finns ett antal mindre fonder för specificerade ändamål, exempelvis hjälp till operationer samt vård av djur. Ansökan om medel ur fonden kan göras av den, som vid vård av sjukt djur vid Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg har behov av ekonomiskt stöd. Ett bidrag till denna fond tas tacksamt emot och du lämnar bidraget via Stiftelsens Bankgiro 5934-8003.

Zorro och Zaccos minnesfond
Fonden är dedikerad till arbete för misshandlade, övergivna och vanvårdade hundar, samt mindre bemedlade hundägare som kan söka stöd i fonden vid vård av djur. Det var grundaren Monica Lindgrens förhoppning att fler ska skänka pengar till fonden till detta behjärtansvärda ändamål eftersom behovet är stort. Bankgiro: 873-3800.

Investeringsfonden Göteborg
Denna fond är riktad till att användas för investeringar i Blå Stjärnans byggnader i Göteborg samt utrustning.

Hilda Anderssons fond
Fonden används för forskning inom Blå Stjärnans verksamhetsområde.

Jubileumsfonden
Denna fond är upprättad för att kunna utveckla Blå Stjärnans verksamhet.

Bli medlem i Stödföreningen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg
Sedan 1965 stöds djursjukhuset av den ideella Stödföreningen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg. Som medlem till en kostnad av 100 kronor per år bjuds du in till föreläsningar, öppet hus, studiebesök, årsmöte och får tio procent rabatt på nyförsäkring hos Agria. Stödföreningen är ett forum för önskemål, åsikter och såväl positiv som negativ kritik. På årsmötet, som hålls i maj månad, tas medlemmarnas synpunkter upp till behandling.

Läs mer och bli medlem i Stödföreningen.

Bli medlem i Förbundet Svenska Blå Stjärnan
Vill du lära dig mer om god djurhållning, smittskydd och djurskydd? Som medlem i Förbundet Svenska Blå Stjärnan kan du samtidigt vara med och påverka vilka som väljs in i Blå Stjärnans styrelse. Medlemskapet kostar 100 kronor per år.

Läs mer och bli medlem i Svenska Blå Stjärnan.