Försäkringar

Att ha sitt djur försäkrat är viktigt. Djursjukvården får varken statliga eller kommunala bidrag, därför bär du som djurägare hela ansvaret. Med en djurförsäkring slipper du ställas inför ett ekonomiskt dilemma när djuret blir sjukt eller skadar sig. Vi kan hjälpa dig att direktreglera med ditt försäkringsbolag, vi är däremot inte själva knutna till något specifikt försäkringsbolag.

Ta dig tid att jämföra villkoren i olika bolag. Det viktigaste är att försäkringen omfattar veterinärvård. Det finns även livförsäkringar och olika tillägg som täcker kostnaden om du blir sjuk och måste lämna ditt djur på ett pensionat, eller om du måste ställa in en resa på grund av att djuret blivit sjukt. Se också till att din hemförsäkring täcker eventuell skada som ditt djur ställer till med.

Är ditt djur oförsäkrat, kontakta något av försäkringsbolagen du känner till.
De vanligaste kan du se nedan.

 

Försäkringsbolag, översikt över de vanligaste

Agria Djurförsäkring (hund, katt och diverse smådjur)  www.agria.se
Sveland Djurförsäkring (hund, katt och diverse smådjur) www.sveland.se
Folksam Djurförsäkring (hund och katt) www.folksam.se
If Djurförsäkring (hund och katt)  www.if.se
Dina försäkringar (hund och katt)   www.dina.se
Jaktjournalens jakthundsförsäkring (jakthund) www.jaktjournalen.se

 

 
-->