Om oss

 

Om Blå Stjärnan

Blå Stjärnans djursjukhus är västra Sveriges regiondjursjukhus och ligger i Göteborg. Vi erbjuder kvalificerad djursjukvård för hundar, katter och mindre sällskapsdjur, och hanterar allt från enkla åkommorna till svåra operationer.
Djursjukhuset är ett helägt dotterbolag till stiftelsen Blå Stjärnan och drivs inte av vinstintresse utan av ett engagemang för djur och deras ägare. Detta innebär att djursjukhusets vinst återinvesteras för investeringar i utrustning, lokaler och utbildning. På så vis arbetar vi både för att vårda djur på bästa tänkbara vis, men också att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, så att fler djur kan botas och räddas när sjukdom och skador uppstår. Blå Stjärnans djursjukhus har öppet dygnet runt.

Historia

Grunden till djursjukhuset Blå Stjärnan lades redan år 1917, då förbundet Röda Stjärnan bildades, vars syfte bland annat var att utbilda kvinnor att ta hand om hästar som skadats i krig. År 1933 startades sedan Rödas Stjärnans sjukstall på Gamlestadsvägen i Göteborg.
Under det finska vinterkriget 1939-1940 uppstod förvirring över Röda Stjärnans emblems likhet med ryska Röda Arméns symbol och man beslöt sig för att byta namn till Blå Stjärnan. På 1960-talet tvingades djurkliniken flytta, då marken skulle användas som anslutningsvägar till den nya älvtunneln och i samband med flytten ombildades kliniken till Stiftelsen Blå Stjärnans Djursjukhus. Stiftelsen Blå Stjärnan står sedan 1990 som ensam ägare till djursjukhuset, som idag finns på Gjutgärnsgatan 4 i Göteborg. Sedan år 1997 är djursjukhuset utsett till regiondjursjukhus i Sverige, vilket är den högsta nivån av djurvårdssjukhus som Svenska Djursjukhusföreningen titelerar mot bakgrund av särskilda krav och normer. Totalt finns bara fyra regiondjursjukhus i Sverige.

Veterinärmedicinska ämnesområden

Blå Stjärnans djursjukhus har ungefär 180 medarbetare, varav ca 50 av dessa är veterinärer. Veterinärerna har specialintresse och spetskompetens inom en rad olika veterinärmedicinska ämnesområden. Däribland finns expertis inom allmänmedicin, mag- och tarmsjukdomar, hjärtsjukdomar, hudsjukdomar, ögonsjukdomar, invärtesmedicin, intensivvård, allmän kirurgi, ortopedi, anestesi och smärtlindring, sjukgymnastik, neurologi, tumörsjukdomar, tandvård, ultraljud, röntgen, fertilitetsutredningar och fågelsjukdomar. Blå Stjärnans djursjukhus tar årligen emot runt 37 000 djurbesök.   

Öppna föreläsningar

För närvarande finns det inga aktuella aktiviteter.

Klicka här för att lista avslutade aktiviteter

Cat Friendly Clinic