Ansök från våra fonder

Tack vare godhjärtade djurvänner har Blå Stjärnan fått finansiella medel till sin verksamhet och förvaltar idag ett flertal fonder. Dessa fonder har inte bara möjliggjort skapandet av Blå Stjärnans Djursjukhus utan också bidragit till att hjälpa nödställda djur och dess ägare. Som privatperson har du möjlighet att donera och testamentera till en befintlig fond om du så önskar.

 

Vårdfonden Göteborg

Fonden består av erhållna gåvor från privatpersoner och Svenska Blå Stjärnan. Inom fonden finns ett antal mindre fonder för specificerade ändamål, exempelvis hjälp till operationer, inköp av operationsutrustning samt vård och avlivning av specifikt djurslag. Ansökan om medel ur fonden kan göras av den, som vid vård av sjukt djur vid Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg har behov av ekonomiskt stöd. Ansökan ska lämnas till Blå Stjärnans Djursjukhus. Blankett för ansökan kan hämtas i receptionen på Blå Stjärnans Djursjukhus och ska i samband med behandling undertecknas av tjänstgörande veterinär, vilken vidarebefordrar ansökan till Stiftelsens styrelse. Ansökningar behandlas 2 – 4 gånger per år.

Zorro och Zaccos minnesfond

Fonden är dedikerad till arbete för misshandlade, övergivna och vanvårdade hundar, samt mindre bemedlade hundägare som kan söka stöd i fonden vid vård av djur. Det var grundaren Monica Lindgrens förhoppning att fler ska skänka pengar till fonden till detta behjärtansvärda ändamål eftersom behovet är stort. Bankgiro: 873-3800.

 

Vill du bidra till någon av våra fonder? Läs mer här

-->