Blå Stjärnan Akademin

Genom Blå Stjärnan Akademin kan veterinärer, djursjukskötare och remittenter från hela Sverige ständigt utvecklas i sin yrkesroll. Ambitionen är att skapa högkvalitativ utbildning i en trivsam miljö för att hjälpa dig att utvecklas inom smådjursmedicinen genom möten med de bästa föreläsare som finns i Sverige och världen.

Blå Stjärnan Akademin startades 2006 och är ett utbildningsinitiativ som har sina rötter i Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg. Vi bjuder in välrenommerade föredragshållare och instruktörer från hela världen till huvudsakligen två program. Våra kostnadsfria kliniska kvällar anordnar vi åtta gånger per år på Blå Stjärnans Djursjukhus och är utbildningskvällar med två föredrag. Slutet av januari varje år organiserar vi den årliga BSA-kongressen: ”The Nordic Small Animal Veterinary Conference”. Med våra föreläsningar för allmänheten skapar vi även utbildning för djurägare.

Läs mer om Blå Stjärnan akademin här

-->