Bli medlem i Stödföreningen

Sedan 1965 stöds djursjukhuset av den ideella
Stödföreningen Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg. 

Som medlem till en kostnad av 100 kronor per år bjuds du in till föreläsningar, öppet hus, studiebesök, årsmöte och får tio procent rabatt på nyförsäkring hos Agria. Stödföreningen är ett forum för önskemål, åsikter och såväl positiv som negativ kritik. På årsmötet, som hålls under våren, tas medlemmarnas synpunkter upp till behandling.

Stödföreningens styrelse avser att tillsammans med Stiftelsen och Blå Stjärnans Djursjukhus AB i Göteborg arbeta för att flera förmåner skall komma medlemmarna till godo.

 

Medlemsavgift

Årsavgift 100 kr
Ständigt medlemskap 2000 kr

Förtryckta inbetalningskort finns i djursjukhusets reception eller anmäl dig genom att maila Ros-Mari Kristiansson och betala därefter in medlemsavgiften på plusgiro: 625265-4

Kontakt med Stödföreningen får du genom att maila: Ros-Mari Kristiansson eller via brev till djursjukhuset. Synpunkterna behandlas på styrelsemötena, varefter svar lämnas.
 

 

-->