Donationer och arv

Gåvor i form av arv och donationer är väldigt viktiga bidrag till vår verksamhet. De gör det möjligt för oss att kunna erbjuda hög service dygnet runt, året runt. 

En del gåvor är generella, men många av våra gåvogivare anger själva vilket ändamål de vill att pengarna ska gå till. Man kan exempelvis önska att pengarna doneras till ett specifikt djurslag, en särskild del av djursjukhusets verksamhet eller till en av Blå Stjärnans fonder. Vill du donera eller testamentera en gåva till Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Västra Götaland görs detta till Bankgiro 5934-8003. Vill du donera till en särskild fond anger du fondens namn.

Stöd Vårdfonden Göteborg

Fonden består av erhållna gåvor från privatpersoner och Svenska Blå Stjärnan. Inom fonden finns ett antal mindre fonder för specificerade ändamål, exempelvis hjälp till operationer samt vård av djur. Ansökan om medel ur fonden kan göras av den, som vid vård av sjukt djur vid Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg har behov av ekonomiskt stöd. Ett bidrag till denna fond tas tacksamt emot och du lämnar bidraget via Stiftelsens Bankgiro 5934-8003.

Investeringsfonden Göteborg

Denna fond är riktad till att användas för investeringar i Blå Stjärnans byggnader i Göteborg samt utrustning. 

Hilda Anderssons fond

Fonden används för forskning inom Blå Stjärnans verksamhetsområde.

Jubileumsfonden

Denna fond är upprättad för att kunna utveckla Blå Stjärnans verksamhet.

Bli medlem i Stödföreningen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg

Sedan 1965 stöds djursjukhuset av den ideella Stödföreningen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg. Som medlem till en kostnad av 100 kronor per år bjuds du in till föreläsningar, öppet hus, studiebesök, årsmöte och får tio procent rabatt på nyförsäkring hos Agria. Stödföreningen är ett forum för önskemål, åsikter och såväl positiv som negativ kritik. På årsmötet, som hålls i maj månad, tas medlemmarnas synpunkter upp till behandling.

Läs mer om medlemskapet och anmäl dig här

Bli medlem i Förbundet Svenska Blå Stjärnan

Vill du lära dig mer om god djurhållning, smittskydd och djurskydd? Som medlem i Förbundet Svenska Blå Stjärnan kan du samtidigt vara med och påverka vilka som väljs in i Blå Stjärnans styrelse. Medlemskapet kostar 100 kronor per år.  

Bli medlem i Svenska Blå Stjärnan

-->