Akutvård

Blå Stjärnans Djursjukhus har veterinärer och omvårdnadspersonal på plats dygnet runt.
Hit kan alla patienter komma för att få hjälp dag som natt.

Triage och akuten
Efter att du och ditt djur registrerat er i receptionen sker något av följande alternativ:

  1. Vid högt tryck på akuten gör en sköterska först en bedömning av ditt djur. Vi arbetar med triage för att kunna utvärdera djurets hälsotillstånd för att därefter ge vård till det djur som är i störst behov av akutsjukvård först. Det innebär att omhändertagandet på vår akutmottagning sker utifrån hur sjukt eller skadat ditt djur bedöms vara. En sköterska kommer att ställa frågor till dig om ditt djur och göra en första klinisk bedömning. Utifrån denna tilldelas patienten en färgkod, röd innebär direkt omhändertagande och blå utan begränsning på väntetid. Vid samma färgkod så behandlas djuren i den turordning som de kom till akuten.
  2. Vid lugnare läge på akutmottagningen kan vi erbjuda vård inom kort efter registreringen av ditt besök. Då kan du och ditt djur få träffa veterinär direkt och vårdpersonalen ropar upp er från väntrummet när det blir er tur.

Personalen kommer berätta för er om det är en triagering av sköterska som utförs eller om ni har möjligheten att få vård omgående.

Våra väntetider varierar mycket stort beroende på patienttillflödet till akuten men i de flesta fall är det triagerande personal ni möter först.

Går andra före dig på akuten?
Varför får jag vänta medans patienten som kom nyligen får komma in?
Vi har gemensamt väntrum för alla typer av patienter, om det händer beror det antingen på att den patienten har en bokad tid eller att patienten bedöms att vara i ett mer akut tillstånd.

Antalet patienter på akutmottagningen varierar och det är tyvärr svårt att ange en exakt väntetid.

Blå Stjärnans Djursjukhus har veterinärer och omvårdnadspersonal på plats dygnet runt, årets alla dagar. Hit kommer oplanerade såväl som remitterade akutbesök från hela Västsverige.

Full aktivitet bakom dörrarna
Lugnt men ändå full aktivitet.
I väntrummet kan det upplevas som lugnt, samtidigt som det inne i kliniken är full aktivitet. Beroende på vad våra patienter behöver för vård kan väntetiderna också variera.

Om ditt djur blir sämre medan du väntar är det viktigt att du själv tar kontakt med personalen i receptionen.

När receptionen är obemannad – använd telefonen på receptionsdisken, den är direktkopplad till en sköterska.

Att tänka på när du kommer in akut
Meddela oss innan du kommer så att vi är förberedda på ditt besök. Akuttelefon 031-65 35 35 mellan kl 07.00-21.00. Betaltelefon vardagar kl 21.00-07.00 samt helger/röda dagar 19.00-07.00 (20 kr per minut) 0900-208 08 88.
Glöm inte att ta med djurets försäkringshandlingar samt din legitimation.
Kommer du akut med en kanin, ett marsvin eller annat EXO-djur (gnagare, fåglar och reptiler) så anmäler du dig och ditt djur i receptionen (huvudingången) och väntar på din tur där. Ingången till EXO-avdelningen på baksidan av djursjukhuset gäller endast för bokade besök.