Akutvård

Blå Stjärnans Djursjukhus har veterinärer och omvårdnadspersonal på plats dygnet runt.
Hit kan alla patienter komma för att få hjälp dag som natt. 

Triage

Efter att du anmält dig i receptionen så gör en sköterska en första bedömning av ditt djur. Vi arbetar med triage som är en förstahandsbedömning av vårdbehovet i akuta fall. Det innebär att omhändertagandet på vår akutmottagning sker utifrån hur sjukt eller skadat ditt djur bedöms vara.


En sköterska kommer att ställa frågor till dig om ditt djur och göra en första klinisk bedömning. Utifrån denna tilldelas patienten en färgkod, röd innebär direkt omhändertagande och blå utan begränsning på väntetid. Vid samma färgkod så behandlas djuren i den turordning som de kom till akuten. 

 

Går andra före dig på akuten?

Varför får jag vänta medans patienten som kom nyligen får komma in?
Vi har gemensamt väntrum för alla typer av patienter, om det händer beror det antingen på att den patienten har en bokad tid eller att patienten bedöms att vara i ett mer akut tillstånd.

Antalet patienter på akutmottagningen varierar och det är tyvärr svårt att ange en exakt väntetid.

Blå Stjärnans Djursjukhus har veterinärer och omvårdnadspersonal på plats dygnet runt, årets alla dagar. Hit kommer oplanerade såväl som remitterade akutbesök från hela Västsverige.

 

Full aktivitet bakom dörrarna

Lugnt men ändå full aktivitet.
I väntrummet kan det upplevas som lugnt, samtidigt som det inne i kliniken är full aktivitet. Beroende på vad våra patienter behöver för vård kan väntetiderna också variera.

Om ditt djur blir sämre medan du väntar är det viktigt att du själv tar kontakt med personalen i receptionen.

När receptionen är obemannad - använd telefonen på receptionsdisken, den är direktkopplad till en sköterska.

 

Att tänka på när du kommer in akut

  • Meddela oss innan du kommer så att vi är förberedda på ditt besök. Akuttelefon 031-65 35 35 mellan kl 07.00-21.00. Betaltelefon vardagar kl 21.00-07.00 samt helger/röda dagar 19.00-07.00 (20 kr per minut) 0900-208 08 88.
  • Glöm inte att ta med djurets försäkringshandlingar samt din legitimation. 
  • Kommer du akut med en kanin, ett marsvin eller annat EXO-djur (gnagare, fåglar och reptiler) så anmäler du dig och ditt djur i receptionen (huvudingången) och väntar på din tur där. Ingången till EXO-avdelningen på baksidan av djursjukhuset gäller endast för bokade besök.

 

 

-->