Akutvård

Blå Stjärnan är ett djursjukhus med veterinärer på plats 24 timmar om dygnet.
Hit kan alla patienter komma för att få hjälp dag som natt. 

Vi arbetar med  triage som är en förstahandsbedömning av vårdbehovet i akuta fall. Det innebär att omhändertagandet på vår akutmottagning sker utifrån hur sjukt eller skadat ditt djur bedöms vara. En sköterska kommer att ställa frågor till dig om ditt djur och göra en första klinisk bedömning. Utifrån denna undersökning bedömer vi hur snabbt ditt djur bör komma in om vi har väntetid. Patienten tilldelas en färgkod, röd innebär kortast väntetid och blå längst väntetid. Vid samma triagekod så behandlas djuren i den turordning som de kom till akuten.

Dygnet runt, året runt

Blå Stjärnans Djursjukhus har veterinärer och omvårdnadspersonal på plats dygnet runt. Hit kommer oplanerade såväl som remitterade akutbesök från hela Västsverige. De patienter som är mest sjuka eller allvarligt skadade tas alltid omhand först. Därför kan ett djur som precis kommit till akutmottagningen men som är i större behov av vård få hjälp före ditt djur, även om ni har väntat längre. Antalet patienter på aktumottagningen varierar och det går inte att ge en exakt väntetid.

Lugnt men ändå full aktivitet

Det kan se lugnt ut i väntrummet men ändå vara full aktivitet bakom dörrarna. Därför kan du och ditt djur behöva vänta trots att det ser lugnt ut.

Att tänka på när du kommer in akut

  • Meddela oss gärna innan du kommer så att vi är förberedda på ditt besök. Akuttelefon 031-65 35 35 mellan kl 07.00-21.00. Betaltelefon kl 21.00-07.00 (20 kr per minut) 0900-208 08 88.
  • Glöm inte att ta med djurets försäkringshandlingar samt din legitimation. 

 

 

-->