Specialistvård

På Blå Stjärnan har vi många specialistkompetenser som täcker in de flesta veterinärmedicinska områden. Vi uppmuntrar våra medarbetare till att ständigt fördjupa och utveckla sina kunskaper för att ge våra patienter så bra vård som möjligt. Därför får vi också ta emot långväga patienter från hela landet.

På Blå Stjärnan finns till exempel kunskap om artroskopi – en titthålsteknik för att diagnosticera ledproblem som få veterinärer i Sverige praktiserar. Vi erbjuder även avancerade undersökningstekniker som skiktröntgen, ultraljud och tandröntgen.Som landets första djurklinik öppnade vi år 1989 en avdelning för exotiska djur. Idag har vi på exo/smådjurskliniken ett team av veterinärer och leg djursjukskötare som hjälper oss att hålla hög kompetens för de exotiska djuren alla dagar i veckan även de dagar exo inte har mottagning.